Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia na VŠB-TU Ostrava
Kód
ROZP2007/C23
Předmět výzkumu
V roce 2006 studuje na Fakultě elektrotechniky a informatiky devět zdravotně handicapovaných studentů (tři sluchově postižení, tři vozíčkáři, tři se sníženou hybností). Tento počet postupně rok od roku narůstá, což odráží systematickou péči, kterou fakulta handicapovaným studentům v posledních letech věnuje. Jako na prvním akademickém pracovišti v rámci univerzity zřídila fakulta po zrušení civilní služby systémové místo asistenční služby. Cílem projektu je usnadnit stávajícím a příštím handicapovaným studentům studium individuálním přístupem pedagogů a přizpůsobením učebních textů a pomůcek tak, aby vyhovovaly úrovní handicapu daných studentů. Základní filozofií péče o handicapované studenty je jejich integrace v rámci studia na FEI. Dalším pracovištěm univerzity, která se do systematické péče zapojilo je Katedra jazyků, kde se soustředí zejména na zohledňování potřeb studentů se specifickými poruchami učení.,jejich integrace do běžného vzdělávacího proudu a zabezpečení kvalifikované speciálně pedagogické péče.
Rok zahájení
2007
Rok ukončení
2007
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
Rozvojové projekty MŠMT
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam