Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Elektrický regulační pohon se spínaným reluktančním motorem
Kód
FRVS2005/49
Předmět výzkumu
Spínané reluktanční motory (SRM) se v současné době stávají velice atraktivní pro mnohé průmyslové aplikace. Jednoduchá konstrukce SRM dělá zajímavou alternativu v soutěži se stejnosměrným bezkomutátorovým motorem s permanentním magnetem a indukčním motorem. K dosažení optimálního výkonu SRM je nezbytné komutovat budicí proud z fáze do fáze synchronně s rotorovou pozicí. Právě tato vlastnost si vynutila použití mechanického snímače polohy připojeného k hřídeli motoru, který bývá klasickým vybavením spínaného reluktančního motoru. Eliminace mechanického snímače polohy může velice příznivě ovlivnit snížení celkových nákladů na systém, které mohou hrát významnou roli při použití SRM v elektrických pohonech malého výkonu. Další možností použití SRM bez snímače polohy rotoru je v aplikacích, kdy motor pracuje v extrémních podmínkách prostředí a použití mechanického snímače může vést k jistým provozním problémům a zároveň může být i možným zdrojem vzniku poruchy. Právě tyto důvody i mnoho jiných vedou ke snaze eliminovat mechanický snímač polohy rotoru a vytvořit vhodnou metodu řízení, jenž by mohla tento mechanický snímač nahradit. Řízení reluktančního motoru bez snímače polohy rotoru však vyžaduje dosti náročné řízení, které lze realizovat pouze s využitím moderní mikropočítačové techniky. K technické realizaci perspektivních metod je však nutný dostatečně výkonný mikropočítačový řídicí systém. Předmětem řešeného úkolu je aplikace signálových procesorů do řízení střídavých regulačních motorů se spínaným reluktančním motorem bez snímače polohy rotoru. Navržené struktury elektrických pohonů pak budou simulovány pomocí osobního počítače a nejvhodnější z nich budou realizovány mikropočítačovým systémem se signálovým procesorem. Realizovaný mikropočítačový systém bude následně implementován na spínaném reluktančním pohonu.
Rok zahájení
2005
Rok ukončení
2005
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam