Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Prezentace výsledků výzkumu moderních metod řízení střídavých pohonů
Kód
PG96378
Předmět výzkumu
Katedra výkonové elektroniky a el. pohonů pracuje dlouhodobě na výzkumu moderních metod řízení střídavých strojů. Do výzkumu jsou výrazně zapojeni doktorandi katedry. Ve dnech 1. - 3. 10. 1996 se koná ve Vysokých Tatrách významná, již 12. mezinárodní kon ference "Electrical Drives and Power Electronics". V rámci této konference se poprvé uskutečňuje "Den průmyslu" a "Výstava", na kterých bude možné prezentovat výsledky výzkumu domácím i zahraničním odborníkům z průmyslu. V rámci této akce mohou prezentov at výsledky své práce rovněž doktorandi.Projekt předkládá požadavek na pokrytí nákladů na poster a zajištění vložného na konfernci pro řešitele, spoluřešitele a tři doktorandy, kteří budou jak aktivními příspěvky prezentovat výsledky práce katedry v rámci ......
Rok zahájení
1996
Rok ukončení
1996
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
Prezentace výsledků výzkumu a vývoje
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam