Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětů zaměřených na pokročilé metody programování řídicích systémů
Kód
RPP2016/94
Předmět výzkumu
Navrhovaný projekt inovace výuky je zaměřen na modernizaci vybavení laboratoře mikrokontrolérů a vestavěných řídicích systémů a vytvoření návazných laboratorních úloh. Cílem projektu je dovybavení laboratoře katedry o vybrané výukové sady a dále o moderní laboratorní vybavení určené pro výuku studentů v bakalářských a navazujících magisterských programech. Pořízení výukových sad je motivováno požadavkem na zvyšování kvality výuky. Výukové sady umožňují studentům aplikovat své řídicí algoritmy na reálná zařízení a nejsou odkázáni jen na simulátory. V části řízené výuky dojde k rozšíření možností pro praktickou část výuky. Co se týče neřízené výuky, přístrojové vybavení umožní vytvářet praktické části bakalářských a diplomových prací na profesionální úrovni, přičemž se studenti rovněž seznámí s reálnými problémy v technické praxi a jejich řešením s využitím moderního vybavení pracoviště.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam