Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Zpřístupnění distribuovaných elektronických informací v rámci INTRANETU a INTERNETU v oblasti zemědělských a technických věd
Kód
LB98227
Předmět výzkumu
Projekt vyřeší propojení stávajících informačních systémů pomocí prostředků jednotného rozhraní pro různé operační platformy. Předpokládá se převedení a zpřístupnění částí primárních zdrojů dat obou institucí do prostředí INTRANETU a INTERNETU, zřízení WWW serveru pro rychlé prohledávání webovského prostoru a zakoupení informačních databází, popř. zaplacení přístupových poplatků k nim. Cílem je zefektivnění výzkumu a zamezení provádění duplicitního výzkumu. Projekt vyřeší přístup k digitalizovaným informacím zároveň pro zemědělské i technické vědy. Po ukončení řešení projektu budou komercionalizovány služby přesahující rámec služeb běžně poskytovaných na INTERNETU zdarma a tím bude umožněno, aby systém dále fungoval bez další finanční podpory státu.
Rok zahájení
1998
Rok ukončení
2000
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
Rozvoj informační infrastruktury výzkumu a vývoje
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam