Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Analýza zvuků za pomoci DSP
Kód
FRVS2004/335
Předmět výzkumu
Analýza zvukového signálu je značně výpočetně náročná a vyžaduje zpracování v reálném čase. Před vlastní analýzou je nutné zvukový vstup předzpracovat. Cílem úprav (filtrace, selektivní zesílení, stanovené počátku a konce promluvy, atd.) je získat signál, který zaručí jednoznačnost a efektivitu vlastní analýzy (rozpoznávání zvukového vstupu, identifikace izolovaných slov v kontinuální promluvě, identifikace osoby na základě hlasového projevu, atd.). Běžná PC však prozatím nejsou schopná zajistit současně předzpracování i vlastní analýzu signálu při zachování jeho vysoké kvality. Digitální signálové procesory /DSP/ jsou s úspěchem nasazovány v řadě aplikací náročných na rychlost i kvalitu zpracování zvukového signálu a proto se jeví také jejich použití při analýze hlasového projevu jako velmi perspektivní. Cílem tohoto projektu je nalézt a začlenit efektivní algoritmy pro DSP do procesu analýzy zvukových vstupů prováděné na PC. Pracoviště rozšířené o digitální signálový procesor bude možné využít také pro účely výuky předmětu Architektury počítačů, Pokročilé architektury počítačů a Strojově orientované jazyky. Toto pracoviště bude navíc dáno k dispozici všem studenům a doktorandům, kteří budou mít zájem o bližší seznámení s vlastnostmi a programováním DSP.
Rok zahájení
2004
Rok ukončení
2004
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam