Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
VXI měřící systém
Kód
IN96003
Předmět výzkumu
VXI měřicí systém umožní na FEI VŠB-TU Ostrava pokračovat ve výzkumu metod virtuální instrumentace na kvalitativně nové úrovni. Vlastnosti systému zaručují jeho pomalé morální zastarávání a pružné přizpůsobení se potřebám aplikace. Oblasti nasazení systému: měření přechodových dějů při výzkumu elektrických strojů, přístrojů a pohonů, pružné monitorovací systémy v telekomunikační technice, rozvoj metod tech. diagnostiky el. zařízení, výzkum elektromagnetické kompatibility.
Rok zahájení
1996
Rok ukončení
1996
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
INSTRUMENT
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam