Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Model sítě pro testování číslicových ochran
Kód
FRVS2005/2359
Předmět výzkumu
Předložený projekt se bude zabývat testováním číslicových ochran na fyzikálním a matematickém modelu části elektrizační soustavy, jelikož testování těchto ochran v reálné síti je náročné. V rámci projektu bude sestaven odpovídající fyzikální model části elektrizační soustavy a na něm provedena simulace provozních a poruchových stavů. Samozřejmostí je stanovení relací mezi reálnou elektrizační soustavou a fyzikálním modelem části elektrizační soustavy. Pro sestavení fyzikálních modelů části elektrizační soustavy bude využito zařízení, kterým je laboratoř ochran na Katedře elektroenergetiky vybavena. S využitím programu EMTP-ATP bude sestaven odpovídající matematický model, který po verifikaci s modelem fyzikálním bude schopen simulovat požadované provozní a poruchové stavy.
Rok zahájení
2005
Rok ukončení
2005
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam