Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace pro rozvoj skupiny předmětů Průmyslová robotika
Kód
RPP2019/69
Předmět výzkumu
Navrhovaný projekt umožní realizaci inovace skupiny předmětů Průmyslová robotika (I aII), která byla připravena pro novou akreditaci oboru. Došlo k rozdělení a diverzifikaci cílů stávajícího předmětu Průmyslová robotika pro bakalářské a navazující studium. Inovace směřuje do oblasti teoretických znalostí a hlubších praktických dovedností manipulace s průmyslovým robotem pro studenty bakalářského studia, rozšíření znalostí o kognitivních funkcích robotů, jejich autonomitu v navazujícím studiu. Pro bakalářské studium bude inovována především část praktických cvičení, v předmětech navazujícího studie pak i část teoretických přednášek. Inovace obsahu studia předmětů si klade za cíl prohloubit znalosti a praktické dovednosti studentů a diverzifikovat informace na jednotlivých úrovních studia v souladu s budoucími potřebami jejich potenciálních zaměstnavatelů v regionu.
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam