Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Rozvok laboratoře palivových článků
Kód
ROZP2006/392
Předmět výzkumu
Cílem projektu je vytvořit kvalitní podmínky pro výuku studentů v oblasti alternativních zdrojů, především palivových článků, trvale sledovat trend v této dynamicky se vyvíjející oblasti a připravit kvalifikované odborníky schopné rychlého začlenění do této oblasti. Budou inovovány osnovy vybraných předmětů v úrovni přednášek i cvičení (teoretická příprava, laboratorní měření).
Rok zahájení
2006
Rok ukončení
2006
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
Rozvojové projekty MŠMT
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam