Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Modelování a analýza kardiovaskulárního systému
Kód
FRVS2015/204
Předmět výzkumu
Monitorování životních funkcí tvoří nezastupitelnou úlohu v oblasti intenzivní medicíny. Reálný kardiovaskulární systém lidského organismu je velmi složitá soustava, která je tvořena cévním řečištěm a srdeční pumpou, která slouží jako adaptivní iniciátor proudění krve. Primárním cílem projektu je vytvoření fyzikálního modelu kardiovaskulárního systému, který bude co nejvěrněji napodobovat systém reálný a bude sloužit jako simulátor hemodynamických parametrů lidského těla. Tento fyzikální model je tvořen soustavou mechanických prvků, které relevantním způsobem napodobují fyzikální vlastnosti proudění krve. Hlavním přínosem navrhovaného modelu je simulace hemodynamických parametrů cévního řečiště, mezi které patří krevní tlak, srdeční výdej, rychlost šíření pulzní vlny a další. Výstupem projektu budou laboratorní úlohy, které jsou tématicky zaměřeny na mechanické modelování jednotlivých hemodynamických parametrů a následné signálové zpracování dosažených dat. Tyto laboratorní úlohy budou velmi přínosné pro studenty pro pochopení fyzikálních vlastností kardiovaskulárního systému a aplikování matematických metod, které jsou využitelné v oblasti zpracování medicínských dat.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam