Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Multimediální studijní texty k předmětu Elektronika na Fakultě strojní
Kód
FRVS2004/321
Předmět výzkumu
Projekt má za cíl vytvořit učební texty k nově zaváděnému předmětu "Elektronika" na Fakultě strojní Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Předmět se začne vyučovat ve školním roce 2004/05 v souvislosti s přechodem na strukturovanou formu studia. Vytvořené učební texty budou přístupné jak v "papírové", tak elektronické podobě v počítačové síti. V elektronické podobě budou vytvořeny jako hypertext a budou obsahovat i animace, které umožní lépe pochopit probíranou látku. Budou vytvořeny texty k přednáškám předmětu, i k laboratorním cvičením (návody do měření).
Rok zahájení
2004
Rok ukončení
2004
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam