Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vytvoření generátoru příkladů lineární algebry
Kód
FRVS2015/80
Předmět výzkumu
Jedním ze základních pilířů studia Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava jsou matematické předměty Lineární algebra pro IT (470-2202/01) ve studijním programu Informační a komunikační technologie (B2647) a Lineární algebra (470-2201/01) ve studijním programu Elektrotechnika (B2649) a Projektování elektrických zařízení (B2648). Oba předměty absolvuje každoročně několik stovek studenů, což klade velké nároky na přípravu unikátních a přitom vyvážených zadání projektů, domácích úkolů, zápočtových a zkouškových písemek. Cílem tohoto projektu poskytnout vyučujícím a studentům těchto předmětů nové materiály pro přípravu výuky a pro studium. Primárním výstupem projektu bude modulární generátor příkladů, který bude následně využit pro vytvoření sbírky příkladů, soubor řešení, domácí úkoly, soubory projektů a zápočtové a zkouškové písemky. V současné době existuje řada sbírek příkladů, avšak ty jednak pně nevyhovují osnovám výše uvedených předmětů a navíc ani kvanitativně nedostačují jako zdroj příkladů pro velký počet studentů. Materiály vytvořené v rámci tohoto projektu budou připraveny na základě konzultací s vyučujícími přímo na základě jejich požadavků. Vytvořený software poskytne možnost generovat velké množství vyvážených souborů příkladů různé aritmetické obtížnosti.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam