Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Tvorba interaktivní podpory výuky logiky a logické analýzy přirozeného jazyka
Kód
RPP2020/148
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na tvorbu interaktivních SW nástrojů a textů pro podporu výuky logiky a logické analýzy přirozeného jazyka ve studijním programu Informatika na bakalářském stupni v předmětech Úvod do logického myšlení a Logika v praxi a studijního programu Informační a komunikační technologie předmětech Matematická logika a Zpracování přirozeného jazyka. Systém bude modulární a bude obsahovat následující moduly: 1. Základy výrokové logiky (syntax, sémantika) 2. Dokazování ve výrokové logice (sémantické, syntaktické) 3. Základy teorie množin, relačních a algebraických struktur 4. Základy predikátové logiky 1. řádu (syntax, sémantika) 5. Dokazování v predikátové logice (sémantické, syntaktické) 6. Základy Transparentní intensionální logiky 7. Definice procedur a rozvětvená teorie typů 8. Logická analýza vět v přirozeném jazyce Každý modul bude jak textový, tak bude obsahovat SW část, která uživatele povede a jednotlivé kroky budou podloženy teorií a vysvětlujícími příklady.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam