Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výuka optimalizačních úloh a metod jejich řešení pro studenty informatiky
Kód
FRVS2005/2270
Předmět výzkumu
Úlohy lineární a kombinatorické optimalizace se vyskytují v mnoha praktických algoritmických problémech, a proto by absolventi studia informatiky měli takové úlohy dobře pochopit a efektivně řešit. V souvislosti s přechodem na nový dvoustupňový studijní plán oboru Informatika na FEI VŠB v minulém roce na magisterském stupni nyní zavádíme nový předmět Optimalizační úlohy. Předmět zahrnuje základní přehled úloh lineární, kombinatorické a celočíselné optimalizace a metod jejich řešení (např. simplexová metoda, toky v sítích, metoda větvení a mezí). Náplní našeho projektu je příprava výuky a podpůrných materiálů pro tento nový předmět Optimalizační úlohy.
Rok zahájení
2005
Rok ukončení
2005
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam