Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Univerzální identifikátor adres
Kód
FRVS2005/1426
Předmět výzkumu
Cílem předkládaného projektu je navržení komunikační struktury VoIP s univerzálním identifikátorem adres (ENUM identifikátorem). ENUM (Electronic NUMbering) je standard přijatý Internet Engineering Task Force (IETF), který je inspirován podobností mezi číslovacími plány u telefonních čísel (E.164) a Internetového systému doménových jmen (DNS). Zjednodušeně řečeno se jedná o nástroj, který ústředně umožňuje určit polohu IP telefonu v IP síti. S ohledem na moderně zařízenou laboratoř Internetové telefonie (grant FRVŠ 1750/2003) bude, po nakonfigurování DNS serveru, možno navrženou komunikační strukturu prakticky odzkoušet.
Rok zahájení
2005
Rok ukončení
2005
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam