Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Dynamika pohybu částic při rázech v hydraulických systémech
Kód
FRVS2004/369
Předmět výzkumu
Cílem projektu je vytvoření laboratorního fyzikálního modelu hydraulického systému pro generování hydraulických rázů a následného snímání a záznamu dynamického chování částic média přenášeného potrubím. Důraz je kladen na rozvoj metod pro snímání velmi rychlých změn pohybu částic pomocí speciálních mikroelektronických senzorů (průtokoměrů, tlakoměrů, snímačů polohy), přičemž nemalý důraz je kladen na prozkoumání možnosti použití laserových snímačů rychlosti či průtoku. Bude se řešit návrh a realizace kompletního měřicího řetězce. Řetězec se bude skládat z několika klíčových částí jako je senzor, obvody pro zpracování a úpravu signálu, měřicí karta, PC s vhodným softwarovým vybavením pro snímání a záznam měřených hodnot v reálném čase. Dále bude provedeno modelování zkoumaného jevu na počítači. Jedním z hlavních cílů je vytvoření kompletní laboratorní úlohy pro studenty a zkvalitnit tak výuku v oblasti modelování a fyzikálního ověřování na laboratorním modelu.
Rok zahájení
2004
Rok ukončení
2004
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam