Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Multimediální podpora výuky v předmětu Logické obvody
Kód
FRVS2005/1447
Předmět výzkumu
V rámci předmětu Logické obvody se studenti seznamují s činností, návrhem a realizací logických kombinačních a sekvenčních obvodů. V laboratorních cvičeních využívají při realizaci modulový systém RC 2000. Projekt řeší návrh pracoviště pro tvorbu multimediálních materiálů, vč. programového vybavení a samotné tvorby kurzů. U multimediálního kurzu bude důraz kladen na co největší názornost, které lze docílit především pomocí animací a videa z prostředí laboratoře a praxe.
Rok zahájení
2005
Rok ukončení
2005
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam