Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Podpora kombinované formy studijního programu Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika
Kód
ROZP2006/393
Předmět výzkumu
V roce 2002 byl akreditován bakalářský a magisterský studijní program Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika a to i v kombinované formě. V roce 2006 je nutno zpracovat nové učební pomůcky a studijní opory pro oborové předměty ve třetím ročníků bakalářského studia, prvním a druhém ročníku magisterského studia.
Rok zahájení
2006
Rok ukončení
2006
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
Rozvojové projekty MŠMT
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam