Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Tvorba nového předmětu Rádiové sítě II
Kód
FRVS2014/67
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na tvorbu nového předmětu Rádiové sítě II, který je povinně volitelný předmět pro prezenční a kombinovanou formu výuky v studijním oboru Telekomunikační technika a oboru Mobilní technologie v rámci magisterského studijního programu Informační a komunikační technologie. Hlavním cílem projektu je pořízení 13 ks pracovních stanic pro Laboratoř rádiových sítí a mobilních komunikací v nové budově Fakulty elektrotechniky a informatiky, která se bude využívat pro výuku předmětu Rádiové sítě II. Pořízené vybavení bude využito i v předmětu Rádiové sítě I a Radiokomunikační technika I, II, jejichž výuka bude rovněž probíhat ve jmenované laboratoři.
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam