Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Korelace EEG se zobrazovacími metodami v medicíně
Kód
FRVS2004/377
Předmět výzkumu
Cílem projektu je vytvoření laboratorní úlohy poskytující grafický výstup z mapování mozkové aktivity zobrazením průběhu napěťových křivek v čase (EEG), výpočetní tomografie (CT) a magnetické rezonance (MRI), který by pomohl lékaři rozhodovat v situaci, kdy je nucen rychle reagovat a zároveň je přetížen datovými vstupy. Typickým příkladem je lokální pohmoždění mozku, což je morfologická ("hardwarová") porucha, kterou je nutné detekovat pomocí abnormální elektrické aktivity. Postižené místo lze zkoumat pomocí několika odlišných metod, přičemž každá z nich poskytuje jiný grafický výstup ( magnetické rezonance, výpočetní tomografie, EEG ). Avšak tento způsob prezentace grafických výsledků má za následek větší vytížení lékaře, který je nucen prohlížet jednotlivé snímky a hledá v nich vzájemnou souvislost. Odstranění těchto skutečností je cílem projektu.
Rok zahájení
2004
Rok ukončení
2004
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam