Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru pro matematické předměty
Kód
RPP2021/14
Předmět výzkumu
Předmětem projektu bude příprava výukových videí pro vybrané matematické předměty. Cílem výukových videí je zprostředkovat výuku takových témat, která jsou obtížná, a která lze jen těžko kvalitně vysvětlit bez přímého výkladu. Videa budou sloužit kombinovaným studentům, prezenčním studentům jako doplňkový materiál k prezenční výuce, případně budou tvořit základ distanční výuky. K přípravě kvalitních videí je zapotřebí odpovídající hardware i software, jehož nákup by byl součástí projektu. Do projektu budou zahrnuti i studenti doktorského studia, kteří se budou podílet na vytváření výukových videí.
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam