Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nabídku témat závěrečných prací pro bakalářské a navazující magisterské studium lze najít v informačního systému Edison.

  1. Volba tématu závěrečné práce probíhá v předposledním ročníku studia v termínu daném harmonogramem akademického roku.
  2. Po přihlášení do IS Edison zvolte nabídku Závěrečné práce.
  3. Vyberte si téma z nabídky pro váš studijní program, které je volné (u tématu není ještě přihlášen žádný student) a přihlaste se k němu. 
  4. Další postup stanovuje oborová katedra, je vhodné kontaktovat budoucího vedoucího závěrečné práce.
  5. Při zpracování závěrečné práce se řiďte Pokyny pro vypracování závěrečných prací (BP/DP/DiP).
  6. Termíny pro odevzdání závěrečných prací je dán harmonogramem akademického roku. 

Studenti bakalářského studia v prezenční formě mohou jako alternativu k vypracování bakalářské práce absolvovat individuální praxi.

Užitečné odkazy: Harmonogramu akademického roku, Odborné praxe, DSpace

Šablona pro psaní závěrečných prací v LaTeXu

  • Pokud pro sazbu práce použijete LaTeX, je k dispozici třída dokumentů diploma speciálně vyvinutá pro tento účel. Jejím použitím, bez vlastních úprav, splníte formální požadavky na typografickou úpravu diplomové práce. Více na stránkách Jiřího Dvorského (autor třídy Diploma).

Materiály k citacím