Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V současnosti je možné pokračovat v doktorském studiu v oboru Biomedicínského inženýrství ve studijním programu Kybernetika, kde si studenti společně se svým školitelem a dle zvoleného tématu disertační práce volí skladbu předmětů související s jejich zaměřením. Více informací naleznete na stránkách fakulty v sekci doktorské studium.

Nabízená volná témata doktorských prací v programu Kybernetika jsou zveřejňována na webu fakulty elektrotechniky a informatiky zde.

Výstupem doktorského studia je státní doktorská zkouška a úspěšně obhájená doktorská disertační práce. Disertační práce je závěrečná práce studentů nejvyššího stupně vysokoškolského studia. Měla by obsahovat originální a dosud nepublikované poznatky. Úspěšná obhajoba této práce dává právo autorovi užívat akademický titul Philosophiae doktor zkráceně Ph.D.