Skip to main content
Skip header

2023

Technologická agentura

Code Title Start year End year
TIRSERU226 Vývoj nástroje pro národní monitoring velkoobchodního trhu s energiemi 2023 2024

2022

Grantová agentura ČR

Code Title Start year End year
GF22-34873K Vícekriteriální optimalizace s omezeními pomocí analýzy potenciálních ploch 2022 2024

Technologická agentura

Code Title Start year End year
TITSMPO116 TITSMPO116 Návrh strategického rámce vysokoškolského vzdělávání pro sektor automotive 2022 2024
CK03000260 Chytrý přístav - digitalizace vodní dopravy v rekreačních přístavech ČR 2022 2024
TITDUPV027MT01 Rešerše zdrojů dat odborných znalostí z oblasti průmyslového vlastnictví, vytvoření znalostní báze v této oblasti a rešerše metod umělé inteligence a metod formalizace, reprezentace, udržování, správy znalostí z oblasti průmyslových práv v čase 2022 2022

2021

Grantová agentura ČR

Code Title Start year End year
GF21-33574K Celoživotní strojové učení z datových proudů 2021 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Code Title Start year End year
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024315 Virtuální a rozšířená realita v petrochemii 2021 2023
EG20_321/0024915 Chytrá a bezpečná kancelář Smart Office 2021 2023

Ministerstvo zdravotnictví

Code Title Start year End year
NU21-06-00370 Odlišení low-grade infekce TEP kyčle a kolena od aseptických komplikací s využitím imunocytologické analýzy a strojového učení 2021 2024

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Code Title Start year End year
RPP2021/13 Multimediální podpora předmětu Modelování v grafických aplikacích 2021 2021
RPP2021/18 Multimediální podpora předmětu Fukcionální programování 2021 2021
RPP2021/77 Tvorba multimediálního obsahu pro předmět Úvod do programování 2021 2021
RPP2021/88 Role kybernetické bezpečnosti a umělé inteligence v Esportu 2021 2021

2020

Ministerstvo zdravotnictví

Code Title Start year End year
NU20-06-00269 Využití buněčných profilů a proteomiky synoviální tekutiny, případně tkání pro podporu klinického rozhodování u osteoartrózy kolena 2020 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Code Title Start year End year
LTAIN19176 Metaheuristický rámec pro vícecílové kombinatorické optimalizační problémy (META MO-COP) 2020 2022

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Code Title Start year End year
RPP2020/142 Digitální forenzni analýza - moderní metody a nástroje při vyšetřování kybernetických zločinů 2020 2020
RPP2020/143 Inovace portálů na podporu výuky předmětů v oblasti databázových a informačních systémů 2020 2020
RPP2020/145 Rozšíření praktických cvičení v předmětu APPS a OSY o alternativní 32bitový mikropočítač 2020 2020
RPP2020/148 Tvorba interaktivní podpory výuky logiky a logické analýzy přirozeného jazyka 2020 2020

Technologická agentura

Code Title Start year End year
TL03000240 Diagnostický systém měření postojů žáků na principu testování psychologické vzdálenosti s využitím evolučních algoritmů (DISPOS) 2020 2023

2019

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Code Title Start year End year
RPP2019/62 Rozšíření a tvorba nových podpor pro předmět PVBPS (Počítačové viry a bezpečnost počítačových systémů) 2019 2019
RPP2019/64 Zařazení sférických senzorů do výuky předmětů analýzy obrazu 2019 2019
RPP2019/71 Umělá inteligence v počítačové bezpečnosti 2019 2019
RPP2019/73 Modifikace laboratorních úloh pro novou akreditaci předmětu Architektury počítačů a paralelních systémů 2019 2019

Technologická agentura

Code Title Start year End year
TH04010188 OrthoSoft - Počítačové 3D plánování operací v ortopedii a onkologické ortopedii 2019 2022
TL02000050 Výzkum a vývoj podpůrných sítí a informačních systémů pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách 2019 2021
TN01000024 Národnı́ centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence 2019 2021

2018

Grantová agentura ČR

Code Title Start year End year
GA18-23891S Hyperintensionální usuzování nad texty přirozeného jazyka 2018 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Code Title Start year End year
EG16_084/0010310 HemaSeqDx Diagnostická souprava pro hematoonkologii 2018 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Code Title Start year End year
EF16_025/0007294 Možnosti efektivního využití výsledků společenskovědního výzkumu pro praxi 2018 2022

Technologická agentura

Code Title Start year End year
TH03030023 Systém automatizovaného monitorování a modelování znečištění podzemních vod z nebodových průmyslových zdrojů (SAMMWAP) 2018 2021
TL01000335 Využití epidemiologických dat výzkumné společenskovědní studie zdravého životního stylu (HBSC) pro aplikační sféru 2018 2021

2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Code Title Start year End year
EF16_017/0002359 Bioinformatika a výpočetní biologie 2017 2022
EF16_018/0002296 Bioinformatika a výpočetní biologie 2017 2022

2016

Grantová agentura ČR

Code Title Start year End year
GJ16-25694Y Mnohoparadigmatické algoritmy dolování z dat založené na vyhledávání, fuzzy technologiích a bio-inspirovaných výpočtech 2016 2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Code Title Start year End year
FV10813 Výzkum, vývoj a realizace prototypu robotické elektroplatformy pro transport ÚOS s VJP z povrchového robotického pracoviště do podzemních úložných prostor ÚOS HÚ - koncepční řešení robotického efektoru a převážecích robotických vozů přísunu a plnění ÚOS 2016 2018

Ministerstvo zdravotnictví

Code Title Start year End year
NV16-31852A Predikce rizika reoperace u pacientů s TEP kyčlí a kolen na základě imunogenetického vyšetření: vývoj kalkulátoru rizika pro rutinní klinické použití 2016 2019
NV16-32339A Vliv funkčních polymorfismů ovlivňujících zánět a oxidační stres na průběh chronické lymfocytární leukémie a volbu individuální léčebné strategie 2016 2019

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Code Title Start year End year
RPP2016/106 Inovace laboratorních cvičení předmětu Technologie počítačových sítí 2016 2016
RPP2016/125 Inovace předmětů analýzy obrazu a počítačové grafiky 2016 2016
RPP2016/128 Modernizace technického vybavení pro praktická cvičení v předmětu Architektury počítačů a paralelních systémů 2016 2016
RPP2016/40 Multimediální studijní opory s příklady pro projektování a implementaci informačních systémů komerčních portálů a elektronických obchodů 2016 2016

2015

Grantová agentura ČR

Code Title Start year End year
GA15-06700S Nekonvenční řízení komplexních systémů 2015 2017
GA15-13277S Hyperintensionální logika pro analýzu přirozeného jazyka 2015 2017
GA15-13784S Výpočetní složitost vybraných verifikačních problémů 2015 2017

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Code Title Start year End year
FRVS2015/162 Výuka předmětů BIA a NAVY v I. a II. ročníku magisterského studijního programu Informační a komunikační technologie - tvorba materiálů k přednáškám 2015 2015
FRVS2015/168 Technické vybavení pro výuku v předmětu Počítačové systémy 2015 2015
FRVS2015/90 Inovace výuky databázových předmětů 2015 2015

Technologická agentura

Code Title Start year End year
TF01000091 Bezpečnost mobilních zařízení a komunikace 2015 2017

2014

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Code Title Start year End year
FRVS2014/219 Výuková platforma pro podporu předmětu PVBPS 2014 2014
FRVS2014/229 Výuka programování v I. ročníku bakalářského studijního programu Informační a komunikační technologie - inovace materiálů k přednáškám 2014 2014
FRVS2014/230 Inovace kontroly projektů a portálu pro výuku databázových předmětů 2014 2014
FRVS2014/231 Inovace praktické výuky v předmet APPS 2014 2014

2013

Grantová agentura ČR

Code Title Start year End year
13-08195S Vysoce škálovatelné paralelní a distribuované metody zpracování vědeckých dat 2013 2015
13-11091S Nekonvenční metody řízení komplexních systémů 2013 2015
GA13-08195S Vysoce škálovatelné paralelní a distribuované metody zpracování vědeckých dat 2013 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Code Title Start year End year
CZ.1.07/2.2.00/28.0216 Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia 2013 2015
ROZP2013/28 Přednášky zahraničních odborníků v oblasti VaV 2013 2013

2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Code Title Start year End year
CZ.1.07/2.2.00/28.0209 Eleoktronické opory a e-learning pro obory výpočtového a konstrukčního charakteru 2012 2015
ROZP2012/C5 Elektronická podpora tvůrčí výuky v oblasti IT a vyhledávání talentů 2012 2012

2011

Grantová agentura ČR

Code Title Start year End year
GAP202/11/0340 Modelování a verifikace paralelních systémů 2011 2014
GPP202/11/P142 Optimalizace a paralelizace kompresních metod 2011 2013

2010

Grantová agentura ČR

Code Title Start year End year
GAP202/10/0573 Zpracování XML dat v heterogenních a dynamických prostředích 2010 2012
GAP202/10/0573 Zpracování XML dat v heterogenních a dynamických postředích 2010 2012
GAP401/10/0792 Temporální aspekty znalostí a informací 2010 2012

2009

Grantová agentura ČR

Code Title Start year End year
GD401/09/H007 Logické základy sémantiky 2009 2012
205/09/1079 Metody umělé inteligence v GIS 2009 2011
GA102/09/1494 Nové metody přenosu dat založené na turbo kódech 2009 2011

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Code Title Start year End year
FR-TI1/420 Integrovaný softwarový systém pro optimalizaci řízení technologických procesů a predikci kvality produkce velkých technologických celků využívající pokročilé matematické metody, modelování a umělou inteligenci 2009 2012
FR-TI1/262 Výzkum a vývoj zařízení pro nesmazatelné značení dlouhých kovových výrobků 2009 2010

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Code Title Start year End year
CZ 1.07/2.2.00/07.0339 Personalizace výuky prostřednictvím e-learningu 2009 2012
CZ.1.07/2.2.00/07.0217 ORGANON - Learning management system (LMS) pro výuku logiky 2009 2012
HA456909 Volkswagen - Sojka 2009 2010

2008

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Code Title Start year End year
HA456808 INDRA - Snášel, 3132 2008 2010