Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra informatiky nabízí ucelený studijní program zaměřený na aktuální trendy a technologie v oblasti informačních a komunikačních technologií. Naše katedra patří mezi nejmodernější a nejvyhledávanější místo pro studium moderních informačních technologií nejen na Ostravsku.

Historie

Historie Katedry informatiky začíná na podzim roku 1990, kdy hrstka nadšenců vedených profesorem Ivo Vondrákem měla jasný cíl a podařilo se jí tehdy vytvořit základy informatického pracoviště. Devítičlenný tým pracovníků katedry tehdy vypomáhal s výukou programování a základní počítačové gramotnosti pro celou univerzitu. Dnes je Katedra informatiky při FEI vyzrálým pracovištěm známým v České republice i v zahraničí, na kterém pracuje více než 50 pedagogických a vědecko-výzkumných pracovníků.

Zaměření

Katedra se zaměřuje na oblast Informačních technologií, která zaznamenává neustálý vývoj a především rostoucí zájem ze strany zaměstnavatelů. Jedním z prvních důvodů, proč začít studovat informatiku, je určitě vysoká míra uplatnění absolventů IT oborů a jejich nadstandardní ohodnocení, což pro naše absolventy platí bezezbytku. Z tohoto pohledu nabízí naše katedra široké možnosti specializací, které mají úzkou vazbu na požadavky praxe.

Výzkum

Náplní práce členů katedry není pouze výuka, ale důležitou součástí je také vědecko-výzkumná činnost realizována za podpory grantových projektů nebo prostřednictvím spolupráce s firmami. Z pohledu úspěchů v oblasti vědy a výzkumu patří Katedra informatiky mezi nejlepší "informatická" pracoviště v České republice a spolupráce s ní je vyhledávána celou řadou národní i mezinárodních společností nejen z oblasti informačních technologií, ale také z oblastí automobilového průmyslu, energetiky, lékařství, apod.