Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra informatiky spolupracuje s celou řadou společností a firem nejen z oblasti Informačních technologií, ale i z jiných odvětví, ve kterých mají moderní informační technologie svou nezastupitelnou roli (automobilový průmysl, energetika, lékařství, atd.). Spolupráce s těmito partnery přináší vazbu na moderní postupy a technologie používané v dnešní praxi a výzvy k řešení konkrétních úloh. Takováto spolupráce probíhá na úrovni účasti ve velkých vědecko-výzkumných projektech nebo pak formou smluvního výzkumu, grantu nebo zakázkového řešení specifického úkolu.

Další rovinou spolupráce s partnery je podpora výuky, a to jak na úrovni materiální (poskytnutí vybavení, licencí na software, atd.), tak tematické (zvané přednášky, exkurze v provozu, apod.). V neposlední řadě pak je velmi žádaná spolupráce při realizaci závěrečných bakalářských či diplomových prací, kdy je možné, aby student realizoval přímo konkrétní téma vedené ze strany firmy nebo dokonce absolvoval tzv. odbornou praxi přímo v provozu dané společnosti.