Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra informatiky nabízí ucelené studijní programy zaměřené na nejnovější trendy v oblasti informačních a komunikačních technologií. Svým přesahem připravuje odborníky na pozice jako jsou datový analytik, architekt SW systémů, odborník na počítačovou grafiku a vývoj her, databázový specialista, správce počítačových sítí nebo vědecko-výzkumný pracovník.

Katedra se řadí se mezi nejmodernější a nejvyhledávanější instituce pro studium informačních technologií a těší se rostoucímu zájmu ze stran domácích i zahraničních studentů. Spadá pod Fakultu elektrotechniky a informatiky a je celkově největší katedrou na univerzitě. Katedra si je vědoma, že rozsah vzdělávání a inovativní technologie mají klíčový význam pro budoucnost celého regionu. Absolvování nabízeného, technicky orientovaného studia s důrazem na IT představuje první krok k úspěšné kariéře a bezproblémovému uplatnění na trhu práce.

Historie a současnost

Historie Katedry informatiky začíná podzimem roku 1990, kdy se podařilo vytvořit základy informatického pracoviště. Devítičlenný tým pod vedením prof. Ivo Vondráka tehdy vypomáhal s výukou programování a základní počítačové gramotnosti pro celou univerzitu, a to nejen ve svých dvou prvních počítačových učebnách v regionu. Pracovníci katedry také v té době navrhovali topologii celoškolské páteřní sítě a pomáhali zavádět moderní počítačové technologie na univerzitě.

Od vzniku katedry se ve vedení vystřídalo několik osobností (Ivo Vondrák, Miroslav Beneš, Eduard Sojka, Jan Platoš, Petr Gajdoš), kteří mají a měly nemalý podíl na rozvoji katedry.

Dnes je Katedra informatiky FEI VŠB –TUO vyzrálým pracovištěm známým v České republice i v zahraničí, na kterém pracují desítky pedagogických a vědecko-výzkumných pracovníků, kteří rovněž připravují své nástupce z řad doktorandů. Původní zaměření na softwarové inženýrství bylo rozšířeno o další zajímavé oblasti z IT, jako například počítačová grafika, počítačová bezpečnost, analýza dat a další. Všechna zaměření jsou atraktivní i z pohledu uplatnění studentů v praxi. Počet absolventů se od vzniku katedry výrazně změnil, každý rokem na Katedře informatiky ukončí studium řádově stovky nových bakalářů a inženýrů, přičemž k dispozici jsou jim následující studijní programy:

Nemalý podíl na aktivitách katedry má také věda a výzkum, čehož nedílnou součástí je rovněž spolupráce na vědecko-výzkumných projektech. Do těchto projektů se běžně zapojují studenti, kteří se chtějí v daných oblastech dále rozvíjet a rozšířit své odborné znalosti. Tato zapojení dávají studentům možnost přispět k řešení netriviálních problémů, setkat se zajímavými lidmi i za hranicemi ČR, získat přístup k unikátním technologiím a v neposlední řadě si vylepšit životopis.

Z pohledu úspěchů v oblasti vědy a výzkumu patří Katedra informatiky mezi vyhledávaná pracoviště v České republice a spolupráce s ní je zajímavá pro celou externích partnerů nejen z oblasti informačních technologií, ale také z oblastí automobilového průmyslu, energetiky, lékařství apod.

PICT2524.JPG

Zázemí katedry

Většina aktivit katedry dnes probíhá v jedné z nejmodernějších univerzitních budov v republice. Ta nabízí nejen kvalitní zázemí, ale také příjemné prostředí pro výuku, studium a setkávání se. Katedra disponuje vlastními počítačovými učebnami s moderním vybavením, konferenčními místnostmi či specializovanými laboratořemi. Vybavení je průběžně obnovováno tak, aby respektovalo aktuální trendy vývoje IT.

Díky spolupráci s komerční sférou mají naši posluchači rovněž zajištěn přístup k technologiím, se kterými se později budou shledávat v praxi. Mimo vlastní zázemí se také využívají fakultní a univerzitní prostory, především přednáškové místnosti s kapacitami až 450 studentů. Pro studentský život pak hraje důležitou roli také samotné umístění budovy fakulty v univerzitním kampusu, který nabízí další možnosti vyžití (knihovna, sportoviště, vysokoškolské koleje, menza, kavárny a další).

Lidé na katedře

Náplní práce členů katedry není pouze výuka, ale důležitou součástí je také vědecko-výzkumná činnost realizována za podpory různých grantových projektů nebo prostřednictvím spolupráce s firmami. Díky úzkým vazbám katedry a kontaktům jednotlivých pracovníků můžeme do činností katedry zařadit také pořádání různých konferencí, přednášek, workshopů a veřejných akcí. Na tyto akce jsou často zvány mezinárodní kapacity a osobnosti nejen z oblasti informačních technologií. Velmi pozitivně jsou studenty hodnoceny přednášky odborníků a zástupců partnerských firem, díky kterým se výuka skvěle doplňuje.