Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mimo pedagogickou činnost se katedra plně věnuje také odborné činnosti v různých vědecko-výzkumných oblastech. Výsledky vědy a výzkumu katedry tvoří nedílnou součást výsledků fakulty a celé univerzity a přispívají k celkovému hodnocení univerzity v národním i mezinárodním měřítku. Součástí vědecko-výzkumných činností je také spolupráce na různých projektech a grantech, a to především společně s partnery katedry.

Výzkumná činnost na katedře je zaměřena na několik specializovaných oblastí, kterým se věnují týmy doktorandů a pracovníků shromážděných kolem docentů a profesorů. Školitelé studentů doktorského studia jsou pak garanty výzkumných témat a přinášejí potřebné zkušenosti a znalosti nejen pro práci doktorandů, ale také pro řešení specializovaných zadání a projektů.

Odborná činnost katedry se zaměřuje především na tyto oblasti:

  • analýza a zpracování dat
  • databázové a informační systémy
  • netradiční algoritmy a výpočty
  • počítačové systémy a sítě
  • softwarové inženýrství
  • teoretická informatika
  • zpracování obrazu a digitálních médií