Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra informatiky nabízí vlastní vzdělávací kurzy, které jsou určeny pro pedagogické i nepedagogické pracovníky základních a středních škol. Kurzy vedou lektoři zkušení v daných oblastech, kteří zároveň vyučujcí odborné předměty na fakultě. Zároveň mají bohaté zkušenosti také z praktických aplikací těchto technologií.

Jednotlivé kurzy jsou garantovány Katedrou informatiky při Fakultě elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO. Veškeré formality (faktura, certifikát o účasti) tedy bude vystavovat VŠB-TUO resp. Katedra informatiky.

Místo konání

Kurzy probíhají v počítačové učebně, která je umístěna v moderní budově CPIT TL3 v areálu porubského kampusu VŠB-TUO

Průběh kurzů

Konkrétní kurzy se liší svou náplní a časovým rozsahem, nicméně vždy jsou vícedenní. Jednotlivé dny kurzu pak mají podobný harmonogram. Kurz probíhá vždy od 9:00 do 16:00. Pro účastníky bude před začátkem a v průběhu odpoledního bloku připraveno malé občerstvení. V čase od 12:00 do 13:00 bude připraven oběd.

V rámci kurzu bude účastníkům poskytnuto občerstvení, oběd, studijní materiály a potvrzení o absolvování.

Základy 3D modelování v Blenderu

Kurz je určen pro učitelé základních a středních škol s cílem seznámit účastníky se základy 3D modelování. Nevyžadují se žádné speciální znalosti (předpokladem je znalost na úrovní práce s MS Office apod.). Hlavní náplní kurzu je seznámit posluchače s open source nástrojem Blender, jeho základním ovládáním a principy. V průběhu kurzu se posluchači seznámí s vytvářením 3D modelů, následně s vytvářením materiálů a textur. Účastnící si vyzkouší renderování scény a její základní nasvícení. Součástí kurzu je i ukázka exportu modelů pro 3D tisk a použití v herních enginech, jako je Unreal Engine 5.

  • První den: Úvod do Blenderu, modelování základních mesh těles a jejich topologie. Práce v prostředí Blenderu a základní ovládání. Základy mapování textur, materiály.
  • Druhý den: Kontrola topologie a optimalizace 3D modelů, export modelů, princip 3D tisku, praktické testování a tisk vlastních modelů.
  • Třetí den: Animování, texture paint mod, import modelů do UE5 a praktická ukázka při použití ve VR.

Prerekvizity pro účast na kurzu

Od účastníků se očekává znalost práce v operačním systému Windows. Dále pak základní znalosti z oblasti počítačové grafiky (rasterový vs. vektorový obraz).

Garant kurzu

Ing. Martin Němec, Ph.D.

+420 596 995 875

Kurz je vhodný pro: učitelé ZŠ a SŠ

Časová náročnost: 3 x 6 hodin

Počet účastníků: min. 10, max. 16

Počítačová bezpečnost

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy a dobrými principy v oblasti počítačové bezpečnosti. V kurzu bude kladen důraz na aktuální bezpečnostní problémy, které budou reflektovat dění v České republice, ale i ve světě. Mimo teoretické znalosti si účastníci vyzkouší i několik praktických ukázek, které jsou připraveny tak, aby pak mohly být replikovány studentům středních škol. Účastníci kurzu získají po absolvování kurzu veškeré potřebné materiály a návody, a to včetně virtuálního obrazu systému, který bude obsahovat praktické ukázky, které byly probírány.

  • První den: Úvod do počítačové bezpečnosti, aktuální situace u nás i ve světě, detailní pohled na vybrané počítačové útoky z posledních let, chování uživatele v prostředí internetu, správa hesel a praktická ukázka útoku na hesla.
  • Druhý den: Rhybaření (phishing), sociálního inženýrství, metody podvrhnutí emailu a techniky zneužití URL adresy a na závěr kurzu základní principy obrany v oblasti kyberprostoru.

Prerekvizity pro účast na kurzu

Od účastníků se očekává znalost práce v operačním systému Linux. Dále pak základní přehled v oblasti počítačové bezpečnosti, orientace v pojmech.

Garant kurzu

Ing. Jan Plucar, Ph.D.

+420 596 995 967

Kurz je vhodný pro: učitelé ZŠ a SŠ

Časová náročnost: 2 x 6 hodin

Počet účastníků: min. 10, max. 16