Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2023

Ministerstvo životního prostředí

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TRAUTOM – Kompetence pro 21. století 2023 2027

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TIRSERU226 Vývoj nástroje pro národní monitoring velkoobchodního trhu s energiemi 2023 2024

2022

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GF22-34873K Vícekriteriální optimalizace s omezeními pomocí analýzy potenciálních ploch 2022 2024

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TITSMPO116 TITSMPO116 Návrh strategického rámce vysokoškolského vzdělávání pro sektor automotive 2022 2024
CK03000260 Chytrý přístav - digitalizace vodní dopravy v rekreačních přístavech ČR 2022 2024
TITDUPV027MT01 Rešerše zdrojů dat odborných znalostí z oblasti průmyslového vlastnictví, vytvoření znalostní báze v této oblasti a rešerše metod umělé inteligence a metod formalizace, reprezentace, udržování, správy znalostí z oblasti průmyslových práv v čase 2022 2022

2021

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GF21-33574K Celoživotní strojové učení z datových proudů 2021 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024315 Virtuální a rozšířená realita v petrochemii 2021 2023
EG20_321/0024915 Chytrá a bezpečná kancelář Smart Office 2021 2023

Ministerstvo zdravotnictví

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
NU21-06-00370 Odlišení low-grade infekce TEP kyčle a kolena od aseptických komplikací s využitím imunocytologické analýzy a strojového učení 2021 2024

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2021/13 Multimediální podpora předmětu Modelování v grafických aplikacích 2021 2021
RPP2021/18 Multimediální podpora předmětu Fukcionální programování 2021 2021
RPP2021/77 Tvorba multimediálního obsahu pro předmět Úvod do programování 2021 2021
RPP2021/88 Role kybernetické bezpečnosti a umělé inteligence v Esportu 2021 2021

2020

Ministerstvo zdravotnictví

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
NU20-06-00269 Využití buněčných profilů a proteomiky synoviální tekutiny, případně tkání pro podporu klinického rozhodování u osteoartrózy kolena 2020 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
LTAIN19176 Metaheuristický rámec pro vícecílové kombinatorické optimalizační problémy (META MO-COP) 2020 2022

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2020/142 Digitální forenzni analýza - moderní metody a nástroje při vyšetřování kybernetických zločinů 2020 2020
RPP2020/143 Inovace portálů na podporu výuky předmětů v oblasti databázových a informačních systémů 2020 2020
RPP2020/145 Rozšíření praktických cvičení v předmětu APPS a OSY o alternativní 32bitový mikropočítač 2020 2020
RPP2020/148 Tvorba interaktivní podpory výuky logiky a logické analýzy přirozeného jazyka 2020 2020

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TL03000240 Diagnostický systém měření postojů žáků na principu testování psychologické vzdálenosti s využitím evolučních algoritmů (DISPOS) 2020 2023

2019

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2019/62 Rozšíření a tvorba nových podpor pro předmět PVBPS (Počítačové viry a bezpečnost počítačových systémů) 2019 2019
RPP2019/64 Zařazení sférických senzorů do výuky předmětů analýzy obrazu 2019 2019
RPP2019/71 Umělá inteligence v počítačové bezpečnosti 2019 2019
RPP2019/73 Modifikace laboratorních úloh pro novou akreditaci předmětu Architektury počítačů a paralelních systémů 2019 2019

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TH04010188 OrthoSoft - Počítačové 3D plánování operací v ortopedii a onkologické ortopedii 2019 2022
TL02000050 Výzkum a vývoj podpůrných sítí a informačních systémů pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách 2019 2021
TN01000024 Národnı́ centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence 2019 2021

2018

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA18-23891S Hyperintensionální usuzování nad texty přirozeného jazyka 2018 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EG16_084/0010310 HemaSeqDx Diagnostická souprava pro hematoonkologii 2018 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EF16_025/0007294 Možnosti efektivního využití výsledků společenskovědního výzkumu pro praxi 2018 2022

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TH03030023 Systém automatizovaného monitorování a modelování znečištění podzemních vod z nebodových průmyslových zdrojů (SAMMWAP) 2018 2021
TL01000335 Využití epidemiologických dat výzkumné společenskovědní studie zdravého životního stylu (HBSC) pro aplikační sféru 2018 2021

2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EF16_017/0002359 Bioinformatika a výpočetní biologie 2017 2022
EF16_018/0002296 Bioinformatika a výpočetní biologie 2017 2022

2016

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GJ16-25694Y Mnohoparadigmatické algoritmy dolování z dat založené na vyhledávání, fuzzy technologiích a bio-inspirovaných výpočtech 2016 2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FV10813 Výzkum, vývoj a realizace prototypu robotické elektroplatformy pro transport ÚOS s VJP z povrchového robotického pracoviště do podzemních úložných prostor ÚOS HÚ - koncepční řešení robotického efektoru a převážecích robotických vozů přísunu a plnění ÚOS 2016 2018

Ministerstvo zdravotnictví

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
NV16-31852A Predikce rizika reoperace u pacientů s TEP kyčlí a kolen na základě imunogenetického vyšetření: vývoj kalkulátoru rizika pro rutinní klinické použití 2016 2019
NV16-32339A Vliv funkčních polymorfismů ovlivňujících zánět a oxidační stres na průběh chronické lymfocytární leukémie a volbu individuální léčebné strategie 2016 2019

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2016/106 Inovace laboratorních cvičení předmětu Technologie počítačových sítí 2016 2016
RPP2016/125 Inovace předmětů analýzy obrazu a počítačové grafiky 2016 2016
RPP2016/128 Modernizace technického vybavení pro praktická cvičení v předmětu Architektury počítačů a paralelních systémů 2016 2016
RPP2016/40 Multimediální studijní opory s příklady pro projektování a implementaci informačních systémů komerčních portálů a elektronických obchodů 2016 2016

2015

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA15-06700S Nekonvenční řízení komplexních systémů 2015 2017
GA15-13277S Hyperintensionální logika pro analýzu přirozeného jazyka 2015 2017
GA15-13784S Výpočetní složitost vybraných verifikačních problémů 2015 2017

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2015/162 Výuka předmětů BIA a NAVY v I. a II. ročníku magisterského studijního programu Informační a komunikační technologie - tvorba materiálů k přednáškám 2015 2015
FRVS2015/168 Technické vybavení pro výuku v předmětu Počítačové systémy 2015 2015
FRVS2015/90 Inovace výuky databázových předmětů 2015 2015

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TF01000091 Bezpečnost mobilních zařízení a komunikace 2015 2017

2014

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2014/219 Výuková platforma pro podporu předmětu PVBPS 2014 2014
FRVS2014/229 Výuka programování v I. ročníku bakalářského studijního programu Informační a komunikační technologie - inovace materiálů k přednáškám 2014 2014
FRVS2014/230 Inovace kontroly projektů a portálu pro výuku databázových předmětů 2014 2014
FRVS2014/231 Inovace praktické výuky v předmet APPS 2014 2014

2013

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
13-08195S Vysoce škálovatelné paralelní a distribuované metody zpracování vědeckých dat 2013 2015
13-11091S Nekonvenční metody řízení komplexních systémů 2013 2015
GA13-08195S Vysoce škálovatelné paralelní a distribuované metody zpracování vědeckých dat 2013 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.1.07/2.2.00/28.0216 Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia 2013 2015
ROZP2013/28 Přednášky zahraničních odborníků v oblasti VaV 2013 2013

2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.1.07/2.2.00/28.0209 Eleoktronické opory a e-learning pro obory výpočtového a konstrukčního charakteru 2012 2015
ROZP2012/C5 Elektronická podpora tvůrčí výuky v oblasti IT a vyhledávání talentů 2012 2012

2011

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GAP202/11/0340 Modelování a verifikace paralelních systémů 2011 2014
GPP202/11/P142 Optimalizace a paralelizace kompresních metod 2011 2013

2010

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GAP202/10/0573 Zpracování XML dat v heterogenních a dynamických prostředích 2010 2012
GAP202/10/0573 Zpracování XML dat v heterogenních a dynamických postředích 2010 2012
GAP401/10/0792 Temporální aspekty znalostí a informací 2010 2012

2009

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GD401/09/H007 Logické základy sémantiky 2009 2012
205/09/1079 Metody umělé inteligence v GIS 2009 2011
GA102/09/1494 Nové metody přenosu dat založené na turbo kódech 2009 2011

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FR-TI1/420 Integrovaný softwarový systém pro optimalizaci řízení technologických procesů a predikci kvality produkce velkých technologických celků využívající pokročilé matematické metody, modelování a umělou inteligenci 2009 2012
FR-TI1/262 Výzkum a vývoj zařízení pro nesmazatelné značení dlouhých kovových výrobků 2009 2010

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ 1.07/2.2.00/07.0339 Personalizace výuky prostřednictvím e-learningu 2009 2012
CZ.1.07/2.2.00/07.0217 ORGANON - Learning management system (LMS) pro výuku logiky 2009 2012
HA456909 Volkswagen - Sojka 2009 2010

2008

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HA456808 INDRA - Snášel, 3132 2008 2010