Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vliv funkčních polymorfismů ovlivňujících zánět a oxidační stres na průběh chronické lymfocytární leukémie a volbu individuální léčebné strategie
Kód
NV16-32339A
Předmět výzkumu
Chronická lymfocytární leukémie (CLL) je nejčastější leukémií v západních zemích. Časný relaps nebo rezistence na iniciální léčbu jsou spojeny s nepříznivou prognózou a významně zkracují přežití nemocných. Identifikace pacientů s vysokým rizikem relabující/refrakterní nemoci by umožnila nabídnout těmto pacientům včasnou personalizovanou léčbu novými léky na bázi inhibitorů BCR signální dráhy a BCL2 antagonistů. S cílem identifikovat rizikové haplotypy, které jsou spojeny s relabující/refrakterní CLL, budeme studovat panel funkčních polymorfismů v genech asociovaných se zánětlivou odpovědí a oxidačním stresem. Dalším cílem je vývoj elektronické aplikace, která umožní identifikovat rizikové CLL pacienty na základě zpracování velkých imunogenetických dat, rizikových haplotypů, analýz somatické genetické variability, klonální heterogenity a dalších prognostických faktorů. Identifikace pacientů s vyšším rizikem časného relapsu a rezistence na léčbu by měla vést k návrhu individuální léčebné strategie, a tím zlepšení prognózy, prodloužení přežití a snížení nákladů na léčbu těchto pacientů.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Ministerstvo zdravotnictví
Kategorie
Obecná forma
Typ
Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam