Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výuka a další aktivity katedry dnes probíhají v jedné z nejmodernějších univerzitních budov v republice. Ta nabízí nejen kvalitní a moderní zázemí, ale také příjemné prostředí pro výuku, studium i setkávání se. Katedra disponuje 10 vlastními počítačovými učebnami s více než 200 počítači, které jsou připraveny jak na běžné využití (programování, správa databází, návrh software, atd.), tak na specializovanou výuku s využitím aktuálních možností paralelizace či grafických aplikací. Výuka také probíhá v několika dalších učebnách s multimediálním vybavením a samozřejmostí jsou také moderní přednáškové místnosti s kapacitou až 200 studentů. Mimo to se využívají také univerzitní prostory, především přednáškové místnosti s kapacitami až 450 studentů.

Vedle prostor pro výuku disponuje katedra několika desítkami kanceláří, plně multimediální zasedací místností a 9 specializovanými laboratořemi. Tyto laboratoře jsou vybaveny potřebnou technikou a technologiemi, a to nejen pro podporu výuky, ale také pro potřeby vědecko-výzkumných aktivit členů katedry.

Odborná témata a zaměření

Katedra informatiky nabízí celou řadu odborných zaměření a témat, se kterými se studenti mohou setkat. Jedná se o témata, která tvoří hlavní zaměření nejen výuky, ale také vědecko-výzkumné činnosti pracovníků katedry. Souhrnně je možné jednotlivá témata shrnout do několika skupin, které pokrývají různé technologie a pohledy.

Yveta Geletičová

Hlavní kontaktní osoba pro otázky studia na Katedře informatiky

Petra Kupčíková, DiS.

Bakalářské studium, foreign students (Bc.)

Mgr. Radka Langrová, DiS.

Bakalářské studium, foreign students (Bc.)

Monika Čopíková

Navazující magisterské studium