Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výuka a další aktivity katedry dnes probíhají v jedné z nejmodernějších univerzitních budov v republice. Ta nabízí nejen kvalitní a moderní zázemí, ale také příjemné prostředí pro výuku, studium i setkávání se. Katedra disponuje 10 vlastními počítačovými učebnami s více než 200 počítači, které jsou připraveny jak na běžné využití (programování, správa databází, návrh software, atd.), tak na specializovanou výuku s využitím aktuálních možností paralelizace či grafických aplikací. Výuka také probíhá v několika dalších učebnách s multimediálním vybavením a samozřejmostí jsou také moderní přednáškové místnosti s kapacitou až 200 studentů. Mimo to se využívají také univerzitní prostory, především přednáškové místnosti s kapacitami až 450 studentů.

Vedle prostor pro výuku disponuje katedra několika desítkami kanceláří, plně multimediální zasedací místností a 9 specializovanými laboratořemi. Tyto laboratoře jsou vybaveny potřebnou technikou a technologiemi, a to nejen pro podporu výuky, ale také pro potřeby vědecko-výzkumných aktivit členů katedry.

Odborná témata a zaměření

Katedra informatiky nabízí celou řadu odborných zaměření a témat, se kterými se studenti mohou setkat. Jedná se o témata, která tvoří hlavní zaměření nejen výuky, ale také vědecko-výzkumné činnosti pracovníků katedry. Souhrnně je možné jednotlivá témata shrnout do několika skupin, které pokrývají různé technologie a pohledy.

Yveta Geletičová

Hlavní kontaktní osoba pro otázky studia na Katedře informatiky

Petra Kupčíková, DiS.

Bakalářské studium, foreign students (Bc.)

Mgr. Radka Langrová, DiS.

Bakalářské studium, foreign students (Bc.)