Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Tvorba multimediálního obsahu pro předmět Úvod do programování
Kód
RPP2021/77
Předmět výzkumu
V rámci řešení projektu bude realizována multimediální podpora pro předmět Úvod do programování, který je zařazen do prvního semestru bakalářského studia programu Informatika jako povinný předmět. Cílem projektu je vytvořit multimediální obsah, který studentům pomůže s pochopením probíráné látky a podpoří jejich studium mimo školní prostředí. Toto je zejména vhodné pro studenty kombinované formy studia, ale také pro studenty prezenční formy. Materiálny budou dostupné v českém jazyce. Do projektu budou zahrnuti studenti doktorského studia, kteří se budou přímo podílet na vytváření zamýšleního obsahu. Pro vytvoření zamýšleného obsahu je třeba vytvořit odpovídající pracoviště po harwarové stránce, jehož nákup bude součástí projektu.
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam