Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj nástroje pro národní monitoring velkoobchodního trhu s energiemi
Kód
TIRSERU226
Předmět výzkumu
Cílem projektu je vývoj a implementace pokročilého nástroje, který bude provádět autonomní a automatizovaný monitoring velkoobchodního trhu s energiemi v databázovém prostředí a v případě detekce podezřelého chování účastníků trhu, kteří na velkoobchodním trhu obchodují, bude generovat upozornění pro národní regulační autoritu, čímž dojde k naplnění evropských nařízení. Kromě automatické kontroly velkoobchodního trhu umožní výsledný softwarový nástroj provádění dalších manuálních analýz chování účastníků trhu a následný export důkazních podkladů pro využití ve správních řízeních vedených ERÚ. Výsledný nástroj by měl být s ohledem na budoucnost flexibilní, a to zejména v oblasti úprav a rozšiřování dostupné analytiky tak, aby byl schopen na základě případných dalších úprav schopen podchytit také budoucí trendy a potřeby v oblasti monitoringu velkoobchodního trhu s energiemi. Vedle vývoje uvedeného nástroje je cílem projektu také komplexní znalostní a procesní podpora pro související aktivity při monitoringu velkoobchodního trhu s energiemi. Realizace předkládané Potřeby tak umožní využít pokročilé a inovativní statistické, monitorovací a data analýzy při dohledu nad velkoobchodními trhy, což ERÚ zajistí kvalitní, moderní a inovativní dohledovou činnost vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011, o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.
Rok zahájení
2023
Rok ukončení
2024
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
BETA2
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam