Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
OrthoSoft - Počítačové 3D plánování operací v ortopedii a onkologické ortopedii
Kód
TH04010188
Předmět výzkumu
Cílem projektu je: - Zjednodušit, zrychlit a zpřesnit plánování komplikovaných ortopedických operací s využitím standardních implantátů pro zajištění optimální funkčnosti a spolehlivosti náhrad kloubů. - Provést expertní návrh individuálního implantátu s výběrem standardizovaných komponent. - Umožnit plné 3D plánování operace pro přesné funkční plánování z CT či RTG snímků. - Zjednodušit a automatizovat identifikaci hlavních funkčních parametrů (rozměry, osy, anatomické body) plánovaných kloubů vhodným předzpracováním a automatickou analýzou vstupních dat. - Vytvořit 3D databázi implantátů a komponent ProSponu pro plánování operací. - Umožnit export dat z plánovacího software jako podklad pro výrobu individuálních náhrad prostřednictvím 3D tisku. Hlavní přínosy: - Budeme schopni při vývoji uplatnit technologie vyvinuté v rámci dosavadního výzkumu a ověřit jejich funkčnost ve skutečné aplikaci. Získané poznatky budou dále použity při výuce, jak samotných předmětů tak při zadávání bakalářských, diplomových a disertačních prací a také při vědecko-výzkumné činnosti formou publikací ve vědeckých časopisech a na mezinárodních konferencích. Díky poskytnuté podpoře také vzniknou nová pracovní místa pro vědecko-výzkumné pracovníky v Moravskoslezském kraji. - Komerční - získat na trhu náskok před konkurencí, zvýšit zisk a tržby; strategický význam i pro maximální využití nové technologie 3D tisku titanových implantátů, které hl. řešitel začíná využívat pro vývoj a výrobu implantátů - Medicínsko-společenský - plynoucí ze snížení zátěže pacientů, úsporám na straně plátce léčebné péče, minimalizovat rizika, čas a náklady na operaci, operatér bude připraven na případné komplikace = maximální přesnost, funkčnost a spolehlivost výsledné operace - Znalostní - zvýšení know-how získáním dalších poznatků z oboru a jejich další aplikace - Prestižní - výrazné zvýšení prestiže jak firmy, tak i výzkumných organizací podílející se na projektu a to nejen v ČR, ale i v rámci EU, ostatních trhů se zdravotnickými prostředky
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
EPSILON
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam