Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Optimalizace a paralelizace kompresních metod
Kód
GPP202/11/P142
Předmět výzkumu
Komprese dat hraje v dnešní dob velkou roli, ať už se jedná o kompresi multimediálních souborů nebo textových dat. Komprese textových dat, resp. strukturovaných textových dat, nabývá na významu s rozšiřováním elektronické komunikace mezi občany, úřady i podnikateli. Většina kompresních metod je navržena jako univerzální (pracují s libovolnými daty) avšak jejich účinnost lze zvýšit aplikací různých typů transformací před vlastní kompresí. Aplikací vhodné transformace lze zlepšit výkonnost komprese i o desítky procent. V dnešní době se také rozvíjí prostředky pro paralelizaci úloh, ať již využitím vícejádrových procesorů nebo GPU (masově paralelních procesorů na grafických kartách). GPU podporují akceleraci komprese/dekomprese multimediálních dat, avšak jejich výkon lze využít i pro ostatní kompresní algoritmy.
Rok zahájení
2011
Rok ukončení
2013
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam