Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace kontroly projektů a portálu pro výuku databázových předmětů
Kód
FRVS2014/230
Předmět výzkumu
Cílem tohoto projektu je vytvořit jednotný systém pro podporu výuky databázových předmětů na Katedře informatiky. Tyto předměty jsou součástí bakalářského i magisterského oboru Informatika a výpočetní technika, které jsou akreditovány na Fakultě elektrotechniky a informatiky, VŠB - Technické univerzitě v Ostravě. Na podporu výuky byl vytvořen webový portál http://dbedu.cs.vsb.cz, který poskytuje studentům studijní materiály z přednášek i cvičení, instalační soubory, skripta, různá videa, manuály a podobně. Portál taktéž studenty informuje o novinkách v předmětech v průběhu semestru jako jsou například termíny zápočtů, zrušené přednášky a jiné. Informace na portálu se aktualizují každý týden, což je kvůli absenci webové administrace časově náročné. Inovace webového portálu zahrnuje vytvoření systému pro správu a editaci XML a HTML souborů umístěných v portálu pomocí webového rozhraní. Součástí inovace je i vytvoření webového rozhraní pro administraci mailových seznamů pro studenty jednotlivých předmětů s možností informování studentů o novinkách v předmětech. Mezi další inovace patří: přihlašování pomocí LDAP, přihlašování na termíny zápočtových testů (nad rámec funkcionality poskytované univerzitním IS Edison). Webový portál bude také rozšířen o podporu odevzdávání a kontroly semestrálních projektů. Katedra informatiky má pro výuku k dispozici několik serverů na kterých jsou nainstalované různé databázové systémy. Z toho důvodu byl v akademickém roce 2012/2013 v rámci bakalářské práce vytvořen webový systém, nazvaný Databázový manažer, který spravuje uživatelské účty pro SŘBD Oracle a Microsoft SQL Server. Aktuální verze manažeru má nedostatky, které byly objeveny až po nasazení do ostrého provozu. Inovace této aplikace spočívá v dopracování, doladění a otestování zjištěných nedostatků. Kromě jmenovaných SŘBD budou podporovány další relační SŘBD, případně některé XML databázové systémy. Dále bude vyladěno uživatelské rozhraní a dopracována uživatelská nápověda. Součástí předmětu Úvod do databázových systémů (UDBS) je i projekt který je zaměřen na vytvoření databáze. Studenti navrhují, implementují a testují vlastní databázi, a v rámci projektu, kromě návrhu databáze, odevzdávají také skripty pro vytvoření, naplnění a otestování databáze s vlastními SQL dotazy. Inovace předmětu UDBS zahrnuje vytvoření aplikace pro automatickou kontrolu a vyhodnocení semestrálních projektů. Inovace se týká také aktualizace zadání projektu, které bude obsahovat informace o správném návrhu databáze, jejím naplnění a přesné rozdělení příkazů do několika skupin odpovídající jejich, složitosti včetně přesné specifikace, co mají konkrétní skripty obsahovat, aby je mohla aplikace vyhodnotit. Součástí inovace je i vytvoření ukázkového projektu, který bude dostupný všem studentům předmětu.
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam