Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Modelování a verifikace paralelních systémů
Kód
GAP202/11/0340
Předmět výzkumu
Pro vědeckotechnické výpočty, zpracování velkých datových struktur apod. jsou stále více využívány různé paralelní a distribuované systémy, ať už jde o různé typy paralelních superpočítačů, sítě počítačů, nebo jen vícejádrové procesory či grafické čipy běžných počítačů. Oblast návrhu, implementace a verifikace algoritmů pro tyto systémy je předmětem živého celosvětového výzkumu, s celou řadou otevřených teoretických a metodologických problémů. Obecným cílem projektu je přispět do této oblasti novými teoretickými výsledky i prakticky orientovanými postupy. Jedním z konkrétních cílů, na které se chceme zaměřit, jsou otevřené otázky automatizované verifikace, např. týkající se algoritmické rozhodnutelnosti a výpočetní složitosti behaviorálních ekvivalencí. Dalším konkrétním cílem je prozkoumání možností modelování paralelních algoritmů na vhodné úrovni abstrakce; speciálně máme na mysli formalizmy vycházející z Petriho sítí. Jedním z plánovaných výsledků je vytvoření softwarového nástroje, založeného na solidních teoretických základech, který usnadní modelování, analýzu a verifikaci paralelních systémů.
Rok zahájení
2011
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam