Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Chytrý přístav - digitalizace vodní dopravy v rekreačních přístavech ČR
Kód
CK03000260
Předmět výzkumu
Cílem projektu je ověřit možnosti automatizace provozu rekreačního přístavu na vodním kanále a to za využití stávajících technických prostředků a za pomoci nově vybudované infrastruktury s cílem efektivního sledování vytíženosti a provozu přístavu. Hlavními automatizovanými kroky bude 1) sledování obsazenosti přístavu a její 2) vyhodnocování a evidence plavidel do přístavu vjíždějících. V rámci obou cílů je nutné zmapovat možnosti technických prostředků instalovaných na zvolených přístavech, navrhnout jejich doplnění. Dále pak navrhnout a naimplementovat softwarové řešení daných problémů a toto na místě ověřit. Výsledkem projektu bude popis možností, jak maximálně využít stávající infrastrukturu a také navrhnout nové technické prostředky pro optimální dosažení vytyčených cílů.
Rok zahájení
2022
Rok ukončení
2024
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
Doprava 2020+ (od r. 2020)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam