Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Diagnostický systém měření postojů žáků na principu testování psychologické vzdálenosti s využitím evolučních algoritmů (DISPOS)
Kód
TL03000240
Předmět výzkumu
Cílem projektu je standardizovat a rozšířit inovativní metodu měření žákovských postojů, zájmů a vztahů pro široké využití ve školním a pedagogicko - psychologickém poradenství. Projekt reaguje na vzrůstající společenskou potřebu rozvoje vzdělávacího systému, kterou doprovází poptávka po aktuálních metodách diagnostiky edukační reality. V projektu implementujeme poznatky aktuálního výzkumu (teorie úrovně interpretace a teorie psychologické vzdálenosti), vytvoříme interaktivní digitálního rozhraní pro sběr dat s využitím virtuální reality, standardizujeme platformu pro zpracování dat prostřednictvím matematické techniky evolučních algoritmů a vytvoříme české normy pro cílovou skupinu žáků druhých stupňů základních škol.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
ÉTA
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam