Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Nekonvenční řízení komplexních systémů
Kód
GA15-06700S
Předmět výzkumu
Komplexní systémy generující složité chování jsou součástí našeho každodenního života. Lze se s nimi setkat v mnoha oblastech vědy a techniky ať už se jedná o přírodní vědy jako je chemie, biologie, fyzika, nebo sociálních (ekonomie, sociální systémy,...), příp. technickou oblast, kde je snaha komplexní systémy přímo řídit či identifikovat. Navrhovaný grant se bude zabývat moderními metodami řízení, syntézy, analýzy a identifikace komplexních systémů. Nástroje, které chtějí navrhovatelé použít jsou převážně nekonvenčního charakteru. Jde o bioinspirované výpočty v řízení, modelování a identifikaci struktury a dynamiky komplexních systémů. V součinnosti s těmito metodami bude používána teorie deterministického chaosu a fraktální geometrie. Cílem je navrhnou, ověřit a popsat použití netradičních metod a jejich kombinace v řízení komplexních systémů a sítí. Navrhovaný grant je pokračováním předchozích úspěšně řešených grantů navrhovatele, a nichž jeden byl vyhodnocen jako "vynikající".
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam