Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Zpracování XML dat v heterogenních a dynamických prostředích
Kód
GAP202/10/0573
Předmět výzkumu
Zpracování a uložení XML dat je aktuální výzkumný a praktický problém. V reálném prostředí můžeme najít situace, kdy je vhodné nasadit nativní XML databázi s podporou dotazovacích jazyků jako je XPath nebo XQuery. Jedno z takových prostředí je SOA (Service-Oriented Architecture), kde XML slouží jako formát pro přenos dat mezi službou (poskytovatelem služby) a klientem. V tomto prostředí se vyskytují heterogenní dokumenty, které se navíc často mění. Dalším případem nasazení nativní XML databáze může být webový informační systém, kde veškerá data z relačních SŘBD jsou transformována do XML, který je zobrazen uživateli. Pokud by takový webový informační systém používal nativní XML databázi, mohl by být uživateli vrácen přímo výsledek dotazu a odpadlo by tak náročné transformování dat. V současné době ovšem neexistují metody a nástroje, který by bylo možné použít k těmto cílům. V tomto projektu se chceme zaměřit na tato témata, která se týkají zpracování XML dat v heterogenních a dynamických prostředích: modelování dat a optimalizace, zpracování a optimalizace dotazů, efektivní provádění změn v datech a bezpečnost z pohledu XML dat.
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2012
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam