Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výuka programování v I. ročníku bakalářského studijního programu Informační a komunikační technologie - inovace materiálů k přednáškám
Kód
FRVS2014/229
Předmět výzkumu
Výstup z projektu bude sloužit jako materiál k přednáškám v předmětech Programování I, II a Algoritmy I, II. Materiály k přednáškám budou zpracovány formou prezentací dělených po jednotlivých předmětech a jednotlivých přednáškách. Pro každý předmět předpokládáme zpracovat 12 přednášek, celkově by se tedy jednalo o 48 prezentací, každá v rozsahu 90-ti minutové přednášky. Problémem současného stavu je přesun témat přednášek mezi předměty, způsobený vznikem nového předmětu a úpravami stávajících předmětů, ne vždy ideální návaznost mezi předměty, ale i mezi přednáškami a v neposlední řadě například i absence jednotného vizuálního stylu. Dále vzhledem k enormnímu počtu zapsaných studentů v těchto předmětech a z toho vyplývajícího počtu cvičení a cvičících, budou k jednotlivým cvičením zpracovány metodické listy. Cílem těchto metodických listů je sjednotit kvalitativní úroveň cvičení vedených různými cvičícími (často jde o mladší doktorandy, jejichž zkušenost s výukou není na takové úrovni jakou bychom si přáli).
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam