Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výuková platforma pro podporu předmětu PVBPS
Kód
FRVS2014/219
Předmět výzkumu
Výstup z projektu bude sloužit jako studijní materiál jenž bude využíván na cvičeních předmětu 460-4054/01 – Počítačové viry a bezpečnost počítačových systémů (PVBPS). Problémem předmětu je časově náročná správa testovacího prostředí (DB, web server atd.) Cílem tohoto projektu je vytvoření platformy, která bude udržovatelná a znovupoužitelná. Platforma bude obsahovat testovací prostředí využívané studenty. Testovací materiály, tutoriály a aplikaci, která bude sloužit jako cíl škodlivých útoků. Platforma bude řešena formou virtuálního obrazu systému, který umožní studentovi operovat v bezpečném prostředí a s administrátorskými právy. Stručné a obecné zaměření jednotlivých tutoriálů: * SQL Injection * XSS - cross site scripting * DoS - denial of service * Session hijacking * Slovníkové útoky při lámání hesel
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam