Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Mnohoparadigmatické algoritmy dolování z dat založené na vyhledávání, fuzzy technologiích a bio-inspirovaných výpočtech
Kód
GJ16-25694Y
Předmět výzkumu
Současné komplexní kybernetické a informační systémy se ve stále větší míře vyznačují produkcí tzv. velkých dat, obsahu, který je charakteristický svou komplikovanou strukturou a velkým objemem. Efektivní zpracování a analýza takových dat vyžaduje pokročilé metody. Dolování dat je mezioborovou úlohou, která je již v současné době řešena pomocí řady hybridních metod využívajících např. kombinace bio--inspirovaných výpočtů, neuronových sítí, a fuzzy systémů. Navrhovaný grant se bude zabývat výzkumem nových metod analýzy a dolování informací z velkých dat. Cílem je navrhnout, ověřit a popsat nové hybridní, mnohoparadigmatické, metody, vycházejících z teoretických a praktických poznatků příbuzných oborů zpracování informace (zejména, ale ne výhradně, z oblastí vyhledávání, fuzzy systémů, soft-computingu, bio-inspirovaných výpočtů, a paralelních algoritmů a výpočtů) pro analýzu a dolování znalostí z velkých dat. Projekt přímo navazuje na výzkumnou činnost navrhovatele během jeho předchozí předchozí praxe a postdoktorské stáže na University of Alberta, Edmonton, Canada (01/2014-12/2014)
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2018
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Postdoktorské granty (GP)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam