Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace portálů na podporu výuky předmětů v oblasti databázových a informačních systémů
Kód
RPP2020/143
Předmět výzkumu
V akademickém roce 2018/2019 byly nasazeny nové verze webových portálů *DBEducation - https://dbedu.cs.vsb.cz *DBManager - https://dbman.cs.vsb.cz Ty byly reimplementovány ze starých verzí v rámci diplomových prací a slouží k podpoře výuky předmětů v oblasti databázových a informačních systémů. Portál DBEducation poskytuje studentům studijní materiály z přednášek a cvičení, instalační soubory, skripta, různá videa, manuály a podobně. Portál taktéž studenty informuje o novinkách v předmětech v průběhu semestru, o termínech zápočtů, zrušených přednáškách, a tak dále. Součástí portálu je také odevzdávání projektů a aplikace pro automatické hodnocení projektů v rámci vyučovaných předmětů. Portál DBManager spravuje uživatelské účty databázových systémů Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL a IBM DB2. Tyto databázové systémy jsou využívané při výuce databázových předmětů a taktéž při vypracovávání bakalářských, diplomových i disertačních prací. Studenti mohou na portále žádat o vytvoření účtu a žádost je následně schvalována administrátorem. Administrátor může dále účty upravovat a rušit na základě aktuálních požadavků. Samozřejmostí je také hromadné vytváření účtů pro všechny studenty předmětu, zálohování účtů, automatické zasílání zpráv, mazání účtů po vypršení expirace a testování běhu jednotlivých databázových systémů. Oba portály byly sice nasazené, nejsou však dopracované a obsahují mnoho nedostatků. V rámci projektu by byly tyto nedostatky odstraněné a systémy by se začaly plnohodnotně používat.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam