Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Využití epidemiologických dat výzkumné společenskovědní studie zdravého životního stylu (HBSC) pro aplikační sféru
Kód
TL01000335
Předmět výzkumu
Cílem projektu je vytvořit webovou aplikaci pro analýzu, efektivní sdílení, využívaní a vizualizaci dat epidemiologické studie HBSC pro tvorbu strategií a politik v oblasti zdravého životního stylu. Dílčími cílí jsou 1) Navrhnout optimální způsob analýzy velkých objemů epidemiologických dat HBSC studie pro potřeby osob s rozhodovacími pravomocemi; 2) Navrhnout efektivní způsob sdílení, využívaní a vizualizace dat pro rychlejší nalézaní nových poznatků pro tvorbu politik v oblasti podpory zdraví a životního stylu. Současní projektu je také tvorba interaktivní mapy zdravého životního stylu českých dětí, která bude stratifikovaná na kraje. Vznikne storytellingové video, které jednoduchým způsobem přiblíží využívání webové aplikace. V rámci projektu bude napsáno 6 recenzovaných článku.
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
ÉTA
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam