Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum a vývoj podpůrných sítí a informačních systémů pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách
Kód
TL02000050
Předmět výzkumu
Cílem projektu je vytvořit informační systémy pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách (NPC) využívající moderní informační technologie, které uživatelům umožní získat relevantní, včasné a propojené informace o podpůrných sítích pro prevenci jejich možné sociální izolace a exkluze, fyzického a psychického vyčerpání, poruch zdraví a dalších rizikových faktorů v souvislosti s jejich náročnou životní situací. Informační systémy (IS) přispějí i ke zlepšení informovanosti o podpůrných systémech NPC napříč dalšími subjekty dlouhodobé péče – zejména veřejná správa, praktičtí lékaři ad. Záměrem projektu je do 12/2021 vytvořit a ověřit pilotní model IS-NPC v Moravskoslezském kraji, který lze následně aplikovat i v jiných krajích a/nebo na jiné cílové skupiny neformální péče.
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
ÉTA
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam