Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Personalizace výuky prostřednictvím e-learningu
Kód
CZ 1.07/2.2.00/07.0339
Předmět výzkumu
Úkolem projektu je zkvalitnění VŠ učebnic pro 61 odborných a technických předmětů pro 20 studijních programů 3 fakult VŠB-TU. Pro tyto předměty budou zpracovány nové výukové opory dnes již klasickými e-learningovými metodami s doplněním distančních a multimediálních prvků a automatických testů. Opory budou oponovány odborně i didakticky, pilotně se otestují v rámci prezenční i kombinované výuky. Pro technickou podporu e-learningu budou fakulty dovybaveny výpočetní a další technikou. Mimo to bude vyvinuta metodika a řídicí SW pro e-learningovou automatickou adaptaci výukového procesu, přizpůsobujícího se osobním znalostem a vlastnostem studentů. Jedná se o personalizaci výuky, základ nového přístupu k procesu výuky, který by mohl optimalizovat čas i kvalitu vzdělávání studentů i celoživotního vzdělávání. Na několika předmětech se metodika i SW pilotně otestují. Autoři výukových opor budou proškoleni z didaktického i technického hlediska, aby opory zpracovali na potřebné úrovni kvality.
Rok zahájení
2009
Rok ukončení
2012
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam